Reklamní poradenství


Přímí "komerční" zákazníci (výběr z posledních let)

FOMEI, Genius loci Sudslava z.s., Hotel SlávieKemp western Vochtánka, Kovovýroba Zahradník, MART print, MiPhone, Nový kotle.cz, Obec Potštejn, Penzion Pod hradem, Pietas, PROPOS, Rámování Dantik, Telčský dům, Tiskárna Horáček, Studnařství Kněžek, Vila Čerych, Výzkumný ústav balneologický a další...

Reklamní a komunikační agentury / portály

Agentura 4M, Crystal Web Limited, DAHA, JALNA, Marketingové noviny, MMportal.cz, Typografia, dříve spolupráce též s AMI Communication, Commservis, Dema, Dorland, DualCore, Generace, Scholz and Friends a další...

Vzdělávací agentury, instituce / školy

Centrum andragogiky, Citrin, Commservis, Český klub skeptiků SISYFOS, Danelle Company, Integrity Consulting, Gradua-CEGOSSoukromá vyšší odborná škola umění a reklamy - Orange FactoryZŠ Lhoty u Potštejna (seminář "Mediální výchova"), ZŠ Potštejn (divadelní kroužek) a další...

Tvorba / projekty / akce

- pořádání Letního divadelního festivalu pro děti i dospělé Divadelní Potštejn na hradě Potštejn pro stejnojmennou obec,
- spolupráce se spolkem Má vlast - můj domov o.s. v obci Záměl,
- prezentace unikátního souboru ručně malovaných divadelních kulis ve východočeské obci Sudslava,
- příspěvky do Databáze českého amatérského divadla a knihy Malované opony divadel českých zemí II
- příprava a režie populárně naučného pásma jevištních představení o lidových tradicích a zvycích v regionu Orlických hor a okolí pro MAS Sdružení SPLAV, z.s.
a další...

Nabídku mých služeb / reference můžete vidět také zde:


nebo zde:nebo zde:


Dlouhá léta jsem byl rovněž členem sdružení nezávislých profesionálů

Má doporučení / reference z tohoto webu k vidění zde...


Vzhledem k autorským právům a ochraně údajů v obchodním styku poskytuji ukázky práce pouze osobně, na vyžádání. Děkuji za pochopení.


Přečtěte si moji knihu
o reklamním zákulisínebo nějaký článek...
Jeden zkušený poradce mnohdy pomůže více než celá agentura. A levněji!

© Dřej