Reklamní poradenství


Nabízím reklamní a marketingové poradenství a navrhování propagace firem, vč. realizace jednotlivých reklamních prostředků nebo reklamních kampaní.

Kromě dílčích konzultací pro větší společnosti se specializuji především na podporu středních a menších firem a drobných podnikatelů.
Samozřejmostí je proto individuální přístup a především aktivní navržení vhodných variant propagace. Vždy připravuji strategii a konkrétní prostředky s ohledem na "zlaté pravidlo": poměr cena / výkon.
Na rozdíl od řady jiných nestavím pouze na "teoretických" poučkách, ale navrhuji pouze to, co je pro danou firmu právě vhodné a finančně únosné.

Základní nabídka
» Analýza aktuálního stavu firemní propagace / marketingové komunikace
(pozice na trhu, produkty / služby, zákazníci / cílová skupina...)

» Definování cílů / vizí
(dlouhodobé, krátkodobé, dílčí...)

» Stanovení "marketingového plánu"
(priority, rozpočet, časový horizont...)

»  Realizace jednotlivých kroků
(termíny, finanční podmínky, vyhodnocení účinnosti / zpětná vazba...)

Připravuji též netradiční propagační prostředky
» Audiovizuální komponované pořady určené pro podporu prodeje, na výstavy a veletrhy, popřípadě jako selfpromotion na dny otevřených dveří, kongresy, konference atd.
» Hudebně dramatické útvary, které jsou vítanou složkou společenských setkáních, firemních večírků, setkání s klienty apod.
» Začlenění uměleckých žánrů do reklamních prostředků, např. povídky, verše nebo písně. S jejich pomocí lze cokoliv představit netradičním způsobem.

Přečtěte si moji knihu
o reklamním zákulisínebo nějaký článek...
Jeden zkušený poradce mnohdy pomůže více než celá agentura. A levněji!

© Dřej