REKLAMA
Triky, které vás dostanou 


Napsali o knize

Lidové noviny, 1. dubna 2009
Příloha BYZNYS / REKLAMA

MediaGuru, duben 2009

TREND Marketing, duben 2009

Typografia, květen 2009


Řekli o knize

Monika Hrubalová, tehdejší ředitelka veletrhu Reklama Polygraf (na kterém proběhl křest knihy) a členka prezidia České marketingové společnosti:

"Autor knížky o reklamě pojal téma reklamy jako součást běžného života, který nás obklopuje a s kterým se setkáváme v podstatě neustále. Reklama nás oslovuje, reklama na nás útočí, reklama nás otravuje a někdy i pobaví.
V přehledném pohledu na reklamu a její působení na cílové skupiny poutavě a s osvěžující lehkostí hodnotí, rozděluje a glosuje. Doplnění o praktické ukázky a příklady je o to zajímavější, že všechny tak utvrzuje o svých teoretických argumentech.
Čerpá z tradičních knih, avšak popisuje jednotlivé komunikační kanály svébytně a srozumitelně. Autor nezapře svoji učitelskou praxi díky srozumitelným zkratkám, které pro jednotlivé komunikační prostředky, jakými reklama operuje, aplikuje.
Knížka bude určitě vhodná pro širší laickou veřejnost zajímající se o „reklamu kolem nás“. Také její přehlednost a stručnost nalezne svoje místo - jako materiál pro řadu studujících mladých lidí.
Osobně jsem knížku přečetla s velkým zájmem, i část výstavnictví, které se osobně věnuji několik let, byla pro mě „pohodovým počtením“.
Reklama – pohledem Ondřeje Sedláčka je reklamou z jiného úhlu, nebo chcete-li, z jiného patra. Nic nevnucuje a příjemně osvěží..."

Jan Děkanovský, kulturolog a publicista specializující se na vztah médií, sportu a populární kultury:

"Reklama je všudypřítomným fenoménem, jemuž se dnes prakticky nedá vyhnout. Kniha Ondřeje Sedláčka reklamu analyzuje ze všech možných stran a činí tak zasvěceným, místy i ironickým, a přitom čtenářsky přístupným způsobem. Člověk nestačí žasnout, jak rafinovaná lákadla reklamní tvůrci používají, aby nás konzumenty donutili koupit právě ten jejich produkt..."

JUDr. Filip Winter, advokát, specialista na právní aspekty komerční komunikace, smluvní partner Asociace komunikačních agentur, člen Evropské asociace právníků reklamy:

"Vážený pane, přečetl jsem Vaší knížku a musím jí velmi ocenit, je čtivá, srozumitelná a až vyjde, koupím jí dětem či rodičům, aby se trochu poučili, čím se jejich tatínek (syn) nepřímo živí…"

Autor:

"Kniha si vzala za úkol nezávaznou formou povyprávět o fenoménu, který je nám všem velmi blízký - bohužel, nebo bohudík. Tedy fenoménu reklamy, včetně všech s ní souvisejících aktivit, oborů, vědních disciplín nebo vědeckotechnických vymožeností.

V žádném případě od knihy nečekejte odborné suchopárné statě o jednotlivých reklamních prostředcích nebo osobnostech. Jde o knihu sestavenou především z mých vlastních zkušeností, zážitků, pozorování. V zájmu objektivity jsem svá tvrzení sem tam doložil argumenty z teoretických pojednání reklamních i jiných odborníků.
Ačkoliv nejde o žádnou učebnici, přesto kniha postupuje v pedagogickém duchu Jana Ámose Komenského, tj. od jednoduchého ke složitějšímu, neboť nelze mnohdy naprosto nezasvěcené publikum vrhnout do prapodivného reklamního názvosloví či sofistikovaných marketingových triků.

Právě pro širokou obec „nezasvěcených“ jsem tuto knihu sepsal. Myslím si, že není na škodu vědět, proč a jak si s námi reklama v dobrém i zlém zahrává. Je všudypřítomná, neodbytná, nezničitelná a patří k lidské existenci od nepaměti.
Reklamu nelze ignorovat, odmítnout, mlčky přejít. Když o ní budeme vědět víc, lze se s ní celkem bez problémů vypořádat. A proto jsem se rozhodl své poznatky a názory nabídnout ostatním.

Přeji příjemné a zajímavé čtení..."
Knihu lze objednat u autora e-mailem zde.


Přečíst si můžete i jiné moje knihy
 


nebonebonebonebo třeba sloupky,
které píšu již řadu let pro Listy Prahy 1

Jeden zkušený poradce mnohdy pomůže více než celá agentura. A levněji!

© Dřej 2021