PĚT DĚJSTVÍ
divadelního a společenského života v Potštejně


Vydáno na počest jubilejní 5. divadelní sezóny obnovené Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice v Potštejně.

Napsali o knize...

Potštejnské divadlo už má svou knihu
Potštejn - Obec, která nepatří k těm největším v kraji či okrese, ale rozhodně se může pochlubit rozsáhlou divadelní historií. O tom se budou moci přesvědčit všichni, kdo zavítají na sobotní křest knihy Pět dějství divadelního a společenského života v Potštejně, jejímž autorem Ondřej Sedláček, principál obnoveného divadelního spolku. "Kniha přibližuje pestré divadelní, ale i obecně kulturní dění v obci od jejího vzniku až po současnost," láká autor. Křest publikace spojené s divadlem není v tomto termínu náhodou. O týden později na ni naváže historicky první Divadelní festival na hradě Potštejn. Ten se uskuteční od čtvrtku 4. do neděle 7. července. Kromě domácích ochotníků se představí i další amatérští herci z okresu a program bude myslet i na děti.
(-sir-, Hradecký deník, 25. 6. 2013)


Pět dějství divadelního a společenského života v Potštejně
Marie Pujmanová, Eliška Krásnohorská, Josef Václav Sládek i jiné osobnosti trávily volný čas v Potštejně pod zříceninou stejnojmenného hradu, jenž některé z nich inspiroval k jejich dílům. Třeba Jiráska k jeho románu Poklad.
Potštejn má však bohatou i svou vlastní kulturní minulost. Ve své nové knize Pět dějství divadelního a společenského života v Potštejně ji shrnul Ondřej Sedláček.
„Sepsání přehledu místních dějin divadelních a souvisejících společensko-kulturních aktivit přišlo jako přirozený krok po obnově divadelního spolku pod původním historickým názvem Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice. Během obnovování totiž vyplulo na povrch mnoho zajímavých materiálů, které si zasloužily být zmapovány pro současníky a zároveň zachovány pro další generace,“ říká autor.
(Jana Krejčová, Orlický týdeník, 2. 7. 2013)


Ondřej Sedláček, autor:
Sepsání přehledu dějin divadelních a souvisejících společensko-kulturních aktivit v Potštejně přišlo jako přirozený další krok po obnově  Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice. Během obnovování totiž „vyplulo“ na povrch mnoho zajímavých materiálů, které si zasloužily být zmapovány pro současníky a tím zároveň zachovány pro další generace. Dovolil jsem si tedy využít „klasickou“ Aristotelovu výstavbu dramatu a v pěti dějstvích – od „expozice“ po „katastrofu“ – vyprávět příběh o potštejnském kulturně divadelním dění.
Dílko je nutné chápat tak, že primárně shromažďuje, třídí a osvětluje dostupné informace a obrazový materiál od prapočátků kulturního a společenského života v obci – přes „zmapovanou“ minulost – po „celkem známou“ současnost.
Sestaveno bylo pochopitelně s maximální snahou o přesnost a relevantnost
údajů, ovšem bez ambice o tvorbu historické či teatrologické studie o ochotnickém divadle, spolkovém životě či zmiňovaných osobnostech a sdruženích. To se již u mnoha popisovaných událostí, institucí či osob zmíněných v tomto přehledu buď stalo, nebo časem jistě stane…


Vydalo: Nakladatelství JALNA, červen 2013. www.jalna.cz
Produkce: Jiří Sládeček
Grafická úprava a sazba: Martin Sládeček
Tisk: Carter\reproplus s. r. o.
Vydání první
Praha 2013
ISBN 978-80-86396-70-5

Kniha byla vydána s podporou obce Potštejn - lze si ji objednat přímo na obecním úřadě: http://www.potstejn.cz, nebo zakoupit v místním informačním centru, případně je možno si ji zapůjčit v místní knihovně...


Přečíst si můžete i jiné moje knihyneboneboneboneboSvé služby „umělecké“ i „tvrdě komerční“ poskytuji profesionálům i nadšeným amatérům.

© Dřej 2021