PŘÍBĚH Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice v Potštejně


Vydáno ke 130. výročí založení.


Ondřej Sedláček, autor:
Lidský život je vzhledem k dějinám naší civilizace velmi krátký. Krátký je náš život i vzhledem k dějinám pouhého jednoho rodu, neřkuli celého, byť malého, městečka. Aby nebylo zapomenuto, co hodnotného jsme učinili, vedeme si zápisy. Města si vedou kroniky, o rodinách najdeme mnohé v rodinných albech nebo v matrikách. Většina spolků si zaznamená svá konání do knih ve formě zápisů z porad a schůzí.
V Potštejně tak byly od roku 1886 – tj. od momentu, kdy se poprvé vyslovilo jméno „Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice“ – sepsány hned tři knihy „Protokolů“ o činnosti spolku (přesněji řečeno: tři se naštěstí dochovaly, další se mohou ještě někde objevit). V knihách je podrobně zmapováno, kolik se odehrálo představení, kdo je řídil, kolik stála jejich příprava i kolik se vydělalo na jejich provedení. A samozřejmě se z nich dozvíme také o jednotlivých hercích, jejich rolích či jiných aktivitách v tehdejším
kulturním dění.
V současnosti se „protokoly“ i kroniky přesouvají často na internet. Stejně jako jiné spolky, má i dnešní (obnovená) OČB Orlice svůj web, na kterém lze mnohé o její činnosti nalézt. Papírová kniha je však stále nenahraditelná. Proto jsem se rozhodl – při příležitosti již poměrně „zasloužilého“ výročí spolku OČB Orlice, přenést hlavní a zajímavé momenty z rukopisných zápisů
i z internetu na papír a opatřit je svým komentářem, který snad nezasvěceným osvětlí potřebné souvislosti.
Alespoň pevně doufám…


Vydalo: Nakladatelství JALNA, červen 2017. www.jalna.cz
Produkce: Jiří Sládeček
Grafická úprava a sazba: Martin Sládeček
Tisk: powerprint s. r. o.
Vydání první
Praha 2017
ISBN 978-80-86396-89-7

Kniha byla vydána s podporou obce Potštejn - lze si ji objednat přímo na obecním úřadě: http://www.potstejn.cz, nebo zakoupit v místním informačním centru, případně je možno si ji zapůjčit v místní knihovně...


Přečíst si můžete i jiné moje knihyneboneboneboneboSvé služby „umělecké“ i „tvrdě komerční“ poskytuji profesionálům i nadšeným amatérům.

© Dřej 2021