Divadlo, scénáře, knihy


Projekty / akce

- obnova a mnohaleté vedení divadelního souboru Ochotnicko-čtenářská beseda Orlice, Potštejn (zevrubný přehled činnosti divadla popisuje např. článek časopisu Místní kultura zde...)

- pořádání Letního divadelního festivalu pro děti i dospělé Divadelní Potštejn na hradě Potštejn pro stejnojmennou obec,

- spolupráce se spolkem Má vlast - můj domov o.s. v obci Záměl,

- prezentace unikátního souboru ručně malovaných divadelních kulis ve východočeské obci Sudslava,

- příspěvky do Databáze českého amatérského divadla a knihy Malované opony divadel českých zemí II,

- příprava a režie populárně naučného pásma jevištních představení o lidových tradicích a zvycích v regionu Orlických hor a okolí pro MAS Sdružení SPLAV, z.s.

a další...

Nabídku mých služeb / reference můžete vidět také zde:


nebo zde:nebo zde:


Dlouhá léta jsem byl rovněž členem sdružení nezávislých profesionálů

Má doporučení / reference z tohoto webu k vidění zde...Seznamte se s Potštejnem a jeho divadelní a kulturní historií a současností...nebo mojí další prací na tato i jiná, "nekomerční" témata...
Své služby „umělecké“ i „tvrdě komerční“ poskytuji profesionálům i amatérům.

© Dřej