Reklamní poradenství  Texty a scénáře


Příběh Ochotnicko-čtenářské besedy Orlice v Potštejně

Ondřej Sedláček

Vydáno ke 40. jubileu autora.


Vydalo: Nakladatelství JALNA, Praha 2015. www.jalna.cz
Editor: Jaroslava Sedláčková
Grafická úprava a sazba: Jakub Sládeček
Návrh obálky: A.N.R.Y. Jiří Sládeček
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.
Přečíst si můžete i jiné moje knihyneboneboneboneboSvé služby „umělecké“ i „tvrdě komerční“ poskytuji profesionálům i nadšeným amatérům.

© Dřej 2013